EU grants

 

Przedsiębiorstwo MILONI Mateusz Nowotnik otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.


Tytuł projektu:
„Wprowadzenie na rynek nowych produktów w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego i realizacji inwestycji początkowej”


Cele projektu:
Celem głównym projektu jest wdrożenie na rynek nowych produktów w postaci stołu rozkładanego na cokole oraz biurka modułowego z systemem regałów biurowych, których design zostanie opracowany w  ramach profesjonalnego procesu projektowego.


Planowane efekty:
Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie na rynek nowych produktów w postaci stołu rozkładanego na cokole oraz biurka modułowego z systemem regałów biurowych wykonanych przez profesjonalnych projektantów, które charakteryzować się będą autorskim wzorem.


W ramach projektu przeprowadzony zostanie profesjonalny proces projektowy, na który składać się będzie:
- przeprowadzenie wstępnego audytu/diagnozy, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu  pracowania nowych projektów wzorniczych,
- stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowych projektów wzorniczych w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych,
- opracowanie projektów, prototypów oraz przeprowadzenie testów nowych produktów.


Projekt zakłada również realizację inwestycji początkowej w zakresie nabycia środków trwałych umożliwiających uruchomienie produkcji zaprojektowanych mebli.


Wartość projektu: 1 635 069,75 PLN
Wartość dofinansowania: 812 750,00 PLN